VLČÍ NORA – Jak se domluvit se psem

Dodání produktu a digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

  • Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz obchodní podmínky).

  • Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.“ udělujete výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  • Vezměte prosím na vědomí, že po dodání digitálního obsahu, již nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ), tzn digitální obsah po dodání není možné vrátit.

Přejít nahoru